Nieuws

Wat is er gebeurd met Safe Harbor?

08.02.2016

In oktober 2015 verklaarde het Europees Hof van Justitie het zogenaamde EU Safe Harbor-programma, waarop bedrijven een beroep konden doen voor de overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar de Verenigde Staten, ongeldig. Deze ongeldigverklaring creëerde een situatie van 'paniek'  in de sector. Persoonsgegevens konden immers ineens niet onvoorwaardelijk worden toevertrouwd aan Amerikaanse bedrijven. In afwachting van de onderhandelingen tussen de EU en Verenigde Staten op de zogenaamde Safe Harbor 2.0 -regeling, verleende de EU privacy toezichthouders 'gedoogtermijn' tot het einde van januari 2016. Die termijn is nu verstreken. 

Volgens een persbericht van de Europese Commissie is er nu een nieuw kader voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de VS: het 'EU-US Privacy Shield'.

Bron: GamingTechLaw