Nieuws

MKB straks ook beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken

10.02.2015

Kamerleden Gesthuizen en Van Oosten hebben een voorstel gedaan tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen tegen organisaties die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie. En in verband met de wijziging van het Wetboek van Strafrecht met de strafbaarstelling van acquisitiefraude. Dat betekent dat ZZP’ers en andere midden- en kleinbedrijven straks ook beschermd zijn tegen oneerlijke handelspraktijken.

Voor meer informatie over het voorstel tot wijziging: