Nieuws

Meldplicht datalekken aangenomen door Tweede Kamer

11.02.2015

De Tweede Kamer heeft op 10 februari jl. ingestemd met de meldplicht voor datalekken. De wet bescherming persoonsgegevens wordt uitgebreid met een verplichting om incidenten te melden als er privacygevoelige gegevens zijn uitgelekt of kwijtgeraakt. Deze meldplicht geldt voor iedereen, ook voor overheid en het bedrijfsleven, inclusief het MKB. Er moeten nog criteria worden opgesteld voor de meldplicht. Waarschijnlijk wordt er wel een drempel ingebouwd, omdat anders het aantal meldingen zeer hoog zou worden en het College Bescherming persoonsgegevens (Cbp) zou dat niet aankunnen. Het Cbp ontwikkelt die criteria en doet dat in overleg met de ministeries van V&J en van BZK.

Het Cbp gaat ook toezien op de meldplicht en kan daarvoor boetes uitdelen. Een bedrijf dat een lek heeft gemeld, krijgt in veel gevallen eerst een bindende aanwijzing om de bescherming van gegevens in orde te maken. Er kan wel een boete opgelegd worden als er sprake is geweest van opzet of ernstige nalatigheid. Deze maatregel heeft in de Kamer voor veel discussie gezorgd. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer.