Nieuws

Privacy hoort in de bestuurskamer

18.02.2015

Als je klanten niet goed bedient en hun vragen niet tijdig en professioneel beantwoordt, kun je geen lange-termijnrelatie met ze opbouwen en gaan ze uiteindelijk weg. In het kader van privacy laat dit gedachtegoed in de praktijk vaak veel te wensen over. Wil je een klant aan je binden, dan moet je vooral respectvol omgaan met zijn privacy en transparant willen zijn.

Profiling, bijzondere persoonsgegevens, persoonsgegevens bij lokale overheden, persoonsgegevens in de arbeidsrelatie én beveiliging van persoonsgegeven zijn de onderwerpen waarnaar het college Bescherming Persoonsgegevens in 2015 onderzoek verricht. Ook bevordert het cBP de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens via gesprekken met brancheverenigingen en andere belanghebbenden.

Tegenstanders menen dat consumenten zélf moeten opletten wat zij aan persoonsgegevens afgeven aan organisaties; ze moeten zelf hun rechten kennen en uitoefenen. Een mooi voornemen, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. 

Lees hier de volledige column van Patrick Jordens die eerder is verschenen in Customer Contact Magazine (CCM) jaargang 25- nr1 2015