Nieuws

Reactietermijn richtlijnen Europese privacywet verlengd

03.02.2017

De Europese privacytoezichthouders hebben de termijn waarbinnen geïnteresseerden reactie kunnen geven op de richtlijnen over de algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) verlengd. Tot 15 februari 2017 kan feedback worden gegeven op de richtlijnen die de toezichthouders in december 2016 hebben gepubliceerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in december 2016 samen met de andere Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep (WP29), een aantal begrippen uit de AVG verduidelijkt. De privacytoezichthouders hebben de richtlijnen opgesteld met input van verschillende stakeholders.

Tot 15 februari kunnen ook anderen feedback geven op de documenten. De toezichthouders kunnen de richtlijnen waar nodig aanvullen en verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn.

Bron: Rechtennieuws.nl