Nieuws

ACM publiceert jaarverslag 2014

12.03.2015

De opbrengst van het werk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor consumenten over 2014 bedraagt 1,2 miljard euro. Dit schrijft ACM in haar jaarverslag dat vandaag is verschenen. Tegelijkertijd met het jaarverslag brengt ACM het Signaal uit. Hierin signaleert ACM maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor haar toezicht, zoals in de zorg. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: “Wij zien dat er maatschappelijk onrust is over de rol van de zorgverzekeraars en hoe deze in de praktijk uitpakt. ACM houdt scherp in de gaten of de verzekeraars niet te machtig worden en niet met elkaar samenspannen in plaats van concurreren. Wij richten ons toezicht hier nadrukkelijk op.

Jaarverslag ACM

ACM kijkt met een breed vizier naar markt- en consumenten-problemen. Vervolgens kiest zij een aanpak en inzet van middelen die het probleem blijvend kunnen oplossen. Soms is dit het opleggen van een boete, maar vaak ook een toezegging, een waarschuwing, een visiedocument of voorlichting aan bedrijven of consumenten. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: “Het opleggen van boetes is voor ACM geen doel op zich. Het gaat er ons om markten te laten werken en consumentenproblemen op te lossen om verdere schade te voorkomen. Wij kiezen daarbij voor de aanpak die het probleem het snelst en blijvend oplost en nieuwe problemen te voorkomen.

Met de inwerkingtreding van de Stroomlijningswet op 1 augustus 2014 zijn de procedures en bevoegdheden van ACM van de wetten waarop zij toeziet gestroomlijnd. Hiermee is de samenvoeging van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit afgerond. ACM ziet steeds meer voorbeelden van synergie als gevolg van de samenvoeging. Zo boden de regels van het consumentenrecht uitkomst bij het afdwingen van meer transparantie in de energiesector.

Ga naar jaarverslag ACM 2014 

Bron: ACM.nl