Nieuws

WP29 gaat werking Privacy Shield controleren

20.06.2017

De Artikel 29-werkgroep (WP29) gaat in september van dit jaar de eerste gezamenlijke jaarlijkse controle uitvoeren van de bestendigheid en effectiviteit van het Privacy Shield-akkoord tussen de VS en de Europese Commissie. In de WP29 zijn alle privacytoezichthouders van de EU-lidstaten vertegenwoordigd, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. 

Privacy Shield is in 2016 uitonderhandeld tussen de VS en de Europese Commissie om nieuwe voorwaarden te scheppen voor commerciële uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen de VS en de EU. Het is in juli vorig jaar van kracht geworden als opvolger van het in 2015 gesneuvelde Safe Harbour. Daar zette het Europese Hof van Justitie in oktober 2015 een streep door omdat het de privacy van EU-burgers niet voldoende waarborgde. 

Volgens  WP29 zal tijdens de nu aangekondigde controle onder meer aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop de ombudspersoon zal gaan werken. Bij deze ombudspersoon kunnen Europese burgers klachten indienen over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Het ‘privacyschild’ heeft volgens WP29 als doel bij uitwisseling van persoonsgegevens met de VS een beschermingsniveau te bieden dat in grote lijnen overeenkomt met het niveau binnen de Europese Unie (EU). Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS. 

Lees verder op Telecompaper.com