Nieuws

AP: ’Verwerking van gegevens van kinderen blijft onder AVG mogelijk’

10.07.2017

Veel bedrijven hebben volgens de Autoriteit Persoonsgegevens vragen over eventuele speciale regels die de AVG zal opleggen voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. Organisaties mogen gegevens van kinderen blijven verwerken onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In sommige gevallen is hier echter wel toestemming van de ouders voor nodig.

Bedrijven die gegevens van kinderen online verwerken, bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of social media, mogen dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen doen als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook moeten organisaties controleren of ouders deze toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

De AVG biedt EU-landen overigens de mogelijkheid om de grens voor toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. Van deze mogelijkheid wordt in Nederland waarschijnlijk geen gebruik gemaakt, meldt de AP. Dit is dan ook vooral van belang voor organisaties die zich richten op kinderen in een ander EU-land.

Bron: executive-people.nl