Nieuws

ACM waarschuwt voor ongewilde aankopen bij bijeenkomsten

13.07.2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten die per post een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst of een themafeest in de buurt wat een verkoopdemonstratie blijkt te zijn. Vaak wordt ook een prijs of cadeau in het vooruitzicht gesteld op die bijeenkomst. In de brief wordt niet vermeld dat het een verkoopdemonstratie is. Bij verschillende verkoopdemonstraties worden consumenten niet gewezen op hun rechten. Dat kan leiden tot onaangename verrassingen.

Consumenten worden bij dit soort verkoopdemonstraties vaak onder druk gezet om  dure (gezondheids)producten te kopen. Ook kunnen zij een reis ‘winnen’, die uiteindelijk toch betaald moet worden. Over de bedenktijd of het kosteloos terugsturen van de producten binnen 14 dagen worden consumenten niet of slecht geïnformeerd.

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Mensen denken naar een leuke bijeenkomst te gaan. Ter plekke worden zij onder druk gezet om allerlei dure producten aan te schaffen waarbij geen bedenktijd wordt gegeven. Omdat consumenten niet weten waar ze recht op hebben, waarschuwen wij voor dit soort verkoopdemonstraties. En wijzen wij hen op hun rechten.”

Recht op duidelijke informatie

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten weten wat hun rechten zijn bij aankopen tijdens verkoopdemonstraties:

  • De uitnodiging moet duidelijke informatie bevatten over het karakter van de bijeenkomst;
  • De verkoper moet duidelijk zijn over de werking en de kosten van de producten;
  • De verkoper de consumenten goed informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan de aankoop, zoals de bedenktijd.
  • Voor producten die de consument koopt tijdens een verkoopdemonstratie geldt in de meeste gevallen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van aflevering.
  • Wordt de consument niet of niet voldoende geïnformeerd over de bedenktijd, dan geldt een verlengde bedenktijd tot 12 maanden na de aankoop.

Bedenktijd bij verkoopdemonstraties

De ACM krijgt meldingen van consumenten dat op de bijeenkomsten dure gezondheidsproducten worden aangeboden, zoals pleisters of gezondheidskussens. Als de consument later van het product af wil, dat zegt de ondernemer dat er voor dit product geen bedenktijd geldt. Vaak wordt als argument gebruikt dat het gaat om een hygiënisch product. Dit kan echter niet zo maar. De ondernemer moet bij een hygiëneproduct er voor zorgen dat het product is verzegeld. Hij moet de consument bovendien vooraf duidelijk informeren dat als de consument de verzegeling verbreekt, de bedenktijd vervalt. Zolang de verzegeling níet is verwijderd, geldt gewoon de bedenktijd.

Ook voor een reis kan een bedenktijd gelden, met name als de reisdatum en bestemming nog onduidelijk zijn. Consumenten kunnen hun ervaringen melden bij ConsuWijzer.

Bron: ACM.nl