Nieuws

Extra investeringen in zorgvuldig beheer energiegegevens consument

11.09.2017

Netbeheerders en energieleveranciers investeren in extra maatregelen voor een goed beheer en een zorgvuldige uitwisseling van energiegegevens van consumenten*. Consumenten moeten bijvoorbeeld expliciet toestemming geven aan een energieleverancier als deze hun gegevens wil inzien om bijvoorbeeld een aanbod op maat te kunnen doen. Consumenten krijgen zo meer grip op hun energiegegevens en kunnen erop vertrouwen dat deze juist worden beheerd en uitgewisseld.

Aanbod op maat

Consumenten die een nieuw energiecontract overwegen, kunnen aan energieleveranciers vragen een zogenaamd aanbod op maat te doen. Met een aanbod op maat krijgen consumenten beter inzicht in de maandelijkse kosten van een aanbieding en kunnen ze de aanbiedingen beter met elkaar vergelijken. Om een aanbod op maat te kunnen maken, moet de energieleverancier beschikken over een aantal gegevens van de consument, zoals de grootte van de aansluiting, de aanwezigheid van een slimme meter, het laatst bekende verbruik, de einddatum van het lopende contract. Netbeheerders en energieleveranciers hebben afgesproken dat consumenten expliciet toestemming moeten geven aan leveranciers die deze gegevens uit het centrale register willen opvragen voor het doen van een aanbod op maat.

Aantal opvragingen

Netbeheerders en energieleveranciers hebben ook aangescherpt hoeveel opvragingen leveranciers mogen doen in een bepaalde periode. De netbeheerders monitoren voor hoeveel aansluitingen een energieleverancier gegevens opvraagt en of dit binnen het normaantal blijft. Indien nodig wordt de toegang tot de registers tijdelijk opgeschort. Consumenten en hun energiegegevens spelen een steeds belangrijkere rol bij de energietransitie, onder meer omdat consumenten via zonnepanelen zelf energie opwekken of omdat ze hun elektrische auto slim willen laden. Het belang van dataveiligheid neemt daardoor ook steeds meer toe.

*In dit bericht wordt met consumenten bedoeld: ”consumenten en kleinzakelijke gebruikers’.

Bron: Energie-nederland.nl