Nieuws

AP: Assessmentbureau dat dna verwerkt schendt privacy

22.11.2017

Het assessmentbureau BrainCompass dat onder andere dna van deelnemers verzamelt en verwerkt overtreedt de privacywetgeving, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens aan de hand van onderzoek weten. BrainCompass is een spin-off van de Erasmus Universiteit. Het is een assessmentbureau dat aan de hand van dna-gegevens, gewicht, lengte en psychologische gegevens een persoonlijk en een biologisch profiel opstelt.

Persoonsgegevens zoals ras, lengte, gewicht en dna zijn bijzondere persoonsgegevens. Psychologische gegevens kunnen dit ook zijn. Het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), aldus de toezichthouder. In de wet staan uitzonderingsgronden op dit verbod, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgestel dat BrainCompass hier geen beroep op kan doen. Het bedrijf mag de bijzondere persoonsgegevens dan ook niet verwerken.

Een deel van de mensen die bij BrainCompass een assessment ondergaat doet dit binnen een arbeidsrelatie. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is er in een dergelijke relatie over het algemeen geen sprake van 'vrije' toestemming. Dat is een voorwaarde om aansprak op de uitzonderingsgronden te kunnen maken. BrainCompass is het hier niet mee eens. Het assessment en de afgifte van dna vinden volgens het bedrijf altijd plaats op vrijwillige basis. Daarnaast heeft de AP geconcludeerd dat de informatie die BrainCompass verstrekt aan de (potentiële) deelnemers niet juist, duidelijk, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig is.

Beveiligingsplan

Verder stelt de toezichthouder dat het assessmentbureau geen beveiligingsplan heeft voor informatiebeveiliging, terwijl het op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Tijdens het onderzoek heeft BrainCompass verschillende verbeteringen doorgevoerd. Het bedrijf voldoet echter nog niet aan de wettelijke voorwaarden, aldus de toezichthouder. Die is van plan tot handhaving over te gaan als de overtredingen voortduren.

Bron: Security.nl